Sejm RP
ul. Wiejska 4,
00-902 Warszawa

 

Szanowne Panie Posłanki i Szanowni Posłowie Sejmu RP,

 

W raporcie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ze stycznia 2015 r. możemy przeczytać: „Wszystkie strategie polityczne należy kształtować w otwartej i przejrzystej debacie z udziałem podmiotów społeczeństwa obywatelskiego na wszystkich poziomach, aby można było zapewnić ich pomyślne wdrożenie i trwałe efekty”. Strategiczna decyzja co do kierunku rozwoju polskiej energetyki odnawialnej, której wyrazem formalnym stała się ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) trafia ponownie w ręce Państwa – Posłanek i Posłów.

 

Głos polskich obywateli, wyrażony w tysiącach podpisów pod petycjami, wywołał dyskusję, ale nie został wysłuchany przez Senatorów. Wyrażamy głęboką nadzieję, że będziecie Państwo bardziej otwarci na apel społeczeństwa obywatelskiego.

 

Przyjęty przez Sejm wniosek mniejszości wprowadzający do treści ustawy przepis o sprawdzonym w wielu krajach mechanizmie taryf gwarantowanych, czyli wsparcia dla właścicieli najmniejszych, przydomowych elektrowni bazujących na źródłach odnawialnych, stanowi historyczną dla Polski szansę na harmonijny i bezpieczny rozwój energetyki obywatelskiej. To wręczenie obywatelom uczciwie sformułowanej szansy obywatelom i ich ochronę przed ryzykiem nadużyć ze strony silniejszych podmiotów. O przyjęcie takiego rozwiązania apelowali od dawna przedstawiciele samorządów terytorialnych i Konwentu Marszałków RP, setki organizacji pozarządowych, agencji poszanowania energii, klastrów, organizacji rolniczych i samorządowych, stowarzyszeń młodzieżowych oraz dziesiątki organizacji branżowych. Proszę pozwolić, aby w tej niezwykle ważnej sprawie dotarł do Państwa w tym momencie także głos naszego środowiska.

 

Jesteśmy przekonani, że energetyka obywatelska to ogromna szansa na zrównoważony rozwój – dzięki zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego, podnoszeniu konkurencyjności, powstawaniu nowych miejsc pracy, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Taryfy gwarantowane to najlepszy, sprawdzony sposób na rozszerzenie idei wolności również na energetykę w swojej najbardziej obywatelskiej formie.

 

Rozwiązanie w postaci taryf gwarantowanych pozwoli na wyrównanie szans społecznych, sprawiedliwe rozłożenie kosztów (bez ich wzrostu w dłuższym okresie) i korzyści w skali całego kraju oraz poprawę jakości życia obywateli. Przedstawiciele rządu powinni przestać postrzegać energetykę obywatelską opartą na OZE, jako zagrożenia i trudności – wierzymy, że tak się stanie. Ważne by zobaczyli w niej możliwości dla nowej polityki w zakresie klimatu i energii. Fundamentalne przemiany w sektorze energetyki są potrzebne i nieuniknione. Polacy chcą aktywnie uczestniczyć rozwoju nowych technologii i w produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

 

Zwracamy się do Pań Posłanek i Panów Posłów z prośbą o uwzględnienie apelu społeczeństwa obywatelskiego i utrzymanie wprowadzonego przez Sejm mechanizmu wsparcia poprzez taryfy gwarantowane także najmniejszym wytwórcom energii  w ustawie o odnawialnych źródłach energii. To jedyne rozwiązanie prawne, które może doprowadzić do sytuacji, w której produkcja energii będzie dostępna nie tylko dla wielkich koncernów i nie tylko dla wybranej grupy najbardziej zamożnych Polaków. Wprowadzone przez Senat zmiany, określane jako kompromis, godzą niestety w interesy zwykłych obywateli stawiając przed potrzeby ludzi żądania dużych koncernów energetycznych. Obywatele wyrażają nadzieję na poszerzenie trudno wywalczonej sfery wolności także na energetykę.

 

Liczymy na zrozumienie przesłanek leżących u podstaw niniejszej petycji wynikającej nie tylko z wiedzy merytorycznej naszego środowiska na ten temat, ale z szczerej troski o prawdziwą i szeroką  narodową niezależność i trwałe bezpieczeństwo energetyczne.

 

  

W imieniu inicjatora – koalicji organizacji „Energetyka Obywatelska”,
Paweł Lachman,
Prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła,

Pod petycją podpisali się  także:

Grzegorz Wiśniewski, Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej,

Krzysztof Brzozowski, Prezes SWP Centrum Technologii Energetycznych,

Sylwia Koch-Kopyszko, Prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego

Janusz Starościk, Prezes Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych,

Grzegorz Gumulak, Dyrektor Zarządzający Centroenergia Sp. z o.o.

Jerzy Spyrka, Prezes Photovoltaik Solar Polska Sp. z o. o.

Urszula Stefanowicz – Rzecznik ds. politycznych Koalicji Klimatycznej*

Wiesław Krawczyk – Właściciel Przedsiębiorstwa Budowlanego Eksportowo – Importowego “KRAWCZYK”,

Katarzyna Fedecka – Prezes Innowacyjnego Centrum Badawczo – Rozwojowego i Energetyki ZERO ENERGII Sp. z o.o.,

Stanisław Jarosz – Specjalista ds. OZE, firma Gutkowski,

Tadeusz Jassa – Prezydent, Tomasz Malowany – Dyrektor Generalny Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji,

Maciej Kędzierski – Właściciel G2V Energia,

Tadeusz Wojciech Czapa – Właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Mixer Polska,

Piotr Czajkowski – Członek Zarządu Caldoris Polska,

Henryk Zabawski – Country manager Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.

Franciszek Ciecierski – “Ciecierski” Instalacje,

dr Ryszard Odożyński – Ośrodek Edukacji i Zastosowań Energii Odnawialnej,

Paweł Paszkiewicz – Prezes Ekofachowcy Sp. z o.o.

Marek Tomaszewski – Prezes Stowarzyszenia Polskich Energetyków

Grzegorz Mękarski – Prezes Energo – Invent Sp. z o.o.

Wiesław Zaraziński – Właściciel EKO-PAL

Dariusz Kordala – Prezes Pro-Sun Sp. z o.o.

Dr inż. Andrzej Bogacki – Biogazownia Myślibórz Sp. z o.o.

Teresa Jakubowska – Stowarzyszenie Racjonalna Polska

Mariusz Mazgiejko – Prezes PHU Megalux Sp. z o.o.

Jakub Zapadka – Specjalista ds. OZE Alt M Sp.J.

Marcin Trojan – PVINSTALL

Daniel Klimowicz – Galmet Sp. z o.o. Sp.K.

Dariusz Wasilewski – Właściciel Eko-Dom Grudziądz

Ewa Sufin-Jacquemart – Prezeska Fundacji Strefa Zieleni,

Marek Pęk – Ekosfera Energia Odnawialna Spółka  z o.o.

Rafał Gawlik – ECO-PRIUS Inżynieria Grzewcza i Klimatyzacyjna

Józef Wszołek – Prezes Centrum Szkolenia Zawodowego Sp. z o.o.

Marcin Sobechowicz – TEPLO

Artur Panas – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Instalatorów Pomp Ciepła

Dr Zygmunt Turło – Inwestor Mikro EW Bobryszka

Dr Stanisław M. Pietruszko – Prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki

Katarzyna Motak – Właściciel Katarzyna Motak Business Consulting

dr inż. Jacek Biskupski – Politechnika Krakowska

Maciej Puto – Właściciel www.PVmonitor.pl

Tomasz Kurek – Właściciel Eko-Solar

Maciej Sokolik – Dyrektor marketingu Thermaflex Izolacji Sp. z o.o.

Maciej Jaskuła – Właściciel SOLAR-VOLT

Grzegorz Pich – Prezes G-ENERGIA.pl Sp. z o.o.

Grzegorz Gawlak – PV SYSTEM Instalacje Fotowoltaiczne

Adam Sitek – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej L-W „Żuławy”

Walenty Kowalski – Właściciel INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE W. KOWALSKI

Wojciech Kwaśniak – Wiceprezes Rossa Commercium Sp. z o.o.

dr Kazimierz Dudziński – Prezes Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii

Ryszard Krzyśka – K&K Ryszard Krzyśka

Jacek Olszewski – Wiceprezes Kujawskiego Stowarzyszenia Gospodarczego

Bogdan Radochoński – Anda Dom s.c.

Robert Antosz – Wiceprezes Podkarpackiego Stowarzyszenia Eko-Karpatia

Grzegorz Popowicz – eco vltaika

Marek Wachelka – Prezes Wachelka INERGIS S.A.

Marek Szczerek – Przewodniczący Stowarzyszenia “Zielona Gmina Zbrosławice”

Jakub Wiśniewski – Solwis Systemy Fotowoltaiczne

dr Małgorzata Beślerzewska – redaktor naczelna portalu Energiamax.pl

 

 

* Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem 23 organizacji pozarządowych. Jej misją jest wspólne działanie w celu zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska.
Fundacja Aeris Futuro, Fundacja ClientEarth Poland, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundacja Ekologiczna Arka, Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja, Fundacja EkoRozwoju FER, Fundacja GAP Polska, Fundacja Greenpeace Polska, Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Liga Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Polski Klub Ekologiczny Okręg Świętokrzyski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, Społeczny Instytut Ekologiczny, WWF Polska, Zielone Mazowsze, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

 

Jeżeli reprezentujesz organizację lub firmę i chcesz podpisać się pod petycją, napisz na adres poprzyj@energetykaobywatelska.com
zmienmyto