W Parlamencie trwają prace nad ustawą o odnawialnych źródłach energii (OZE). Sejm przyjmując w dniu 16 stycznia poprawkę wprowadzającą tzw. taryfy gwarantowane dla wytwórców energii elektrycznej z mikroinstalacji OZE, dał nadzieje na bezpieczny rozwój energetyki obywatelskiej. Tę nadzieję już 7 lutego zgasił Senat wykreślając uchwalone zmiany i proponując rozwiązania uderzające w obywateli.
Nie ma wątpliwości, że energetyka obywatelska, tak jak inne rozwojowe segmenty energetyki, stanowi wyzwanie wymagające nakładów finansowych zarówno ze strony inwestora jak i Państwa. Należy jednak mieć na uwadze to, że tysiące polskich prosumentów jest wielką szansą na rozwój innowacyjnej gospodarki, złagodzenie ubóstwa energetycznego, poprawę jakości życia w Polsce, czy zapewnienia bezpieczeństwa i niezależności energetycznej dla naszego kraju i tworzenie nowych miejsc pracy.
Obawy strony społecznej, co do pojawiających się nacisków za odrzuceniem „poprawki prosumenckiej” – jedynego prospołecznego rozwiązania w ustawie, potwierdziły się. Senatorowie zaproponowali zmiany, które miały być kompromisem, a w rzeczywistości uderzają w zwykłych obywateli. W związku z tym, razem z 63 organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami po raz kolejny kierujemy petycję do Posłanek i Posłów.
Nam, autorom petycji zależy, aby pod tą inicjatywą podpisała się jak największa liczba organizacji – pozarządowych i samorządowych, a także firm – działających lokalnie i regionalnie. Uprzejmie prosimy Państwa o podpisywanie się pod naszą petycją oraz indywidualną bezpośrednią wysyłkę jej treści w formie e-mail do Posłów i Posłanek. W razie pytań prosimy o kontakt: poprzyj@energetykaobywatelska.com.
Apelujemy o udostępnianie petycji i przesyłanie dalej. Tylko w ten sposób petycja może zakończyć się powodzeniem!
zmienmyto